Huiskamerconcert

Aanvraag huiskamerconcert / Request Living Room Concert

november 2019 / November 2019

NL
Door de jaren heen merkten wij dat we ons het meest op het gemak voelen bij de mensen thuis. Intiem, persoonlijk en kwetsbaar. In dergelijke setting komen de zaadjes in onze muziek tot leven en worden onze verhalen met het hart in plaats van oren gehoord. Daarom wilden wij het dan ook een andere naam geven dan een “gewoon” huiskamerconcert omdat het voor ons simpelweg meer betekent en inhoud. We ervaren muziek als zijnde een medicijn, iets wat je geeft en kunt doorgeven, iets wat je met elkaar deelt en verbind. Zo werd onze huiskamerconcert geboren. Een “huiskamerconcert” is een ontmoeting van mens tot mens die plaatsvind in jouw woonkamer, een ontmoeting begeleid door songs en verhalen van The Wanderer. Een avond voor jou, je vrienden en/of familie, een avond die jij jezelf kunt schenken maar ook als cadeau aan iemand kunt weggeven. Wanneer je meer wilt weten over het boeken van een huiskamerconcert en wat deze inhoud: Stuur een mail naar thewanderer4music@gmail.com en ontvang alle in’s en out’s.

ENG
Over the years, we have noticed that we feel most comfortable with people at home. Intimate, personal and vulnerable. In such a setting the seeds in our music come to life and our stories are heard with the heart instead of ears. That’s why we wanted to give it a different name than a “normal” living room concert because it simply means more to us. We experience music as being a medicine, something you give and can pass on, something you share and connect with each other. That is how our “Private Showcase” was born. A “Private Showcase” is a meeting from person to person that takes place in your living room, a meeting accompanied by songs and stories from The Wanderer. An evening for you, your friends and / or family, an evening that you can give yourself but also give away as a gift to someone. When you want to know more about booking a Private Showcase and what this content means: Send an email to thewanderer4music@gmail.com and receive all the ins and outs.

thewanderer_amersfoort_bindi_01
Private Showcase
thewanderer_roodebioscoop_01
0