The Wanderer

ENG
The Wanderer is the story of independent singer-songwriters Nikos Frangiskatos and Victor Driest. Since 2014, they have been traveling from intimate living room settings to the most beautiful churches, yoga schools, temples, and packed theaters in the Netherlands. The power of the music lies in its simplicity and the emptiness that emerges between the notes. The sounds and lyrics accompany the listener on an inner journey. A concert with a folky, dreamy, and meditative character, tailor-made for the heart and soul and all about relaxation and unwinding. A moment to find peace amidst all the hustle and leave behind the daily worries.

In 2018, they released their first album “When We Meet Again,” followed by “Life Will Find a Way” in 2021, the live album “The Tale, The Journey, The Road” in 2022, and starting from December 22, 2023, their latest album “The Perfect Storm” is available for streaming on all platforms.

NL
The Wanderer is het verhaal van de onafhankelijke singer-songwriters Nikos Frangiskatos en Victor Driest. Sinds 2014 reizen zij van intieme huiskamersettings naar de mooiste kerken, yoga-scholen, tempels en volle theaterzalen van de lage landen. De kracht van de muziek zit hem in de eenvoud en de leegte die tussen de noten ontstaat waarbij de klanken en teksten je meenemen op een innerlijke reis. Een concert met een folky, dromerig en meditatief karakter, fluisterend maatwerk voor hart en ziel dat staat voor ontspanning en ontprikkeling. Een moment om tot rust te komen van alle hectiek en de dagelijkse beslommeringen te laten voor wat ze zijn.

In 2018 brachten zij hun eerste album “When We Meet Again” uit, gevolgd door “LiFe Will Find a Way” in 2021, het live album; “The Tale, The Journey, The Road” in 2022 en vanaf 22 december 2023 is hun nieuwste album; “The Perfect Storm” te beluisteren op alle streamingdiensten.

wanderer_bio